Mesleklerden gelen Antepli soyadları

1934’de Soyadı Kanunu sonrasında birçok aile yaptıkları mesleklerden aldılar soyadlarını. Ancak şimdi bu mesleklerin birçoğu kayboldu ve soyadlarının manası anlaşılmaz oldu.

Kaybolan ya da azalan mesleklerden aldığımız soyadlarımız:
• Abacı: Kıl dokumadan “aba” yapan. Aba; bir çeşit üst giyim, yarım palto.
• Bekereci: İplik eğiren çıkrık iğlerine geçirilmiş olup, iğin süratle döndürülmesini temin eden, boynuzdan yapılmış dişli makara
• Bizci: Kavaflıkta kullanılan sivri delme aleti
• Çerçi: Köylerde,mahallelerde gerek takasla,gerek parayla mal satan.
• Çilingir: Hafif,İnce işler yapan demirci,sonradan anahtarcı anlamı yüklendi
• Çulha, çuha, çuhadar, çukadar: Pamuklu kumaş dokuyan
• Dülger: yapıların kaba ağaç işlerini yapan usta.
• Habbapcı: Takunya,ağaç terlik yapan.
• Hamutcu: Koşum hayvanlarının boynuna geçirilen ve araba kollarına tesbit edilen deri kaplı koşum takımı yapan.
• Harat: Ağaç torna işi yapan
• Hasırcı: Sapı hasır, zembil, ip yapmakta, semer yastık doldurmakta ve dam örtmekte kullanılan bir çeşit saz (kamış) dan bu işleri yapan meslek erbabı.
• Havcarcı: Deri tabaklamak için kullanılan sumak yaprağı işi yapan.
• İncenacar: İnce marangoz,mobilya işlerini yapan.
• Kabalcı: Tarla işlerinde götürü olarak çalışan, götürü alış veriş yapan.2. Kira ile bağda oturan kimse
• Kanavetci: Yer altındaki su kanallarını yöneten ve temizleyen
• Kasarcı: Dokuma yapıldıktan sonra veya iplikken beyazlaştırma işini yapan.Kasar ,klor yani günlük kullanımda çamaşır suyu .
• Kavsara: İslam mimarisinde,dini ve sosyal yapıların “taçkapı”,”mihrap” gibi yerlerinde bulunan yarım kubbeye benzeyen,üst bölüm.
• Kazaz: Ham ipeği iplik ve ibrişim durumuna getiren kimse.
• Kervancı: Kervan sahibi veya kervan güden kimse.
• Kileci: Buğday,arpa gibi ürünleri hacmen ölçme kabı yapan.
• Kirişçi: Kiriş hayvan bağırsağından yapılan sağlam bir ip.Ayakkabıcılıkta,ok atılan yayda ve müzik aletlerinde kullanılır.Kirişci de bu ipi yapana denir.
• Köşger: Kunduracı, yemenici, kundura onarıcısı.
• Külekci: Tahtadan kap yapan.Yoğurt,tuz,dut kabı
• Masereci: Aslı “muhasara”dır.Anlamı; kuşatma,çevirme,abluka altına alma.Buradaki soyadı muhasara zamanında kullanılan ,ortak yemek pişirilen büyük kazan anlamında “muhasara kazanı yapımcısı” veya “muhasara zamanında yemek işini düzenleyen “anlamındadır.
• Mıhçı: Çivi yapan
• Mutaf: 1. Keçi kılından hayvan çulu, yem torbası vb. dokuyan kimse. 2. Keçi kılından dokunmuş veya örülmüş çul, çuval, yem torbası vb. şey
• Nacar: Marangoz
• Oturakcı: 1. Eski eşya satan, bitpazarı tüccarı. 2. Gezgin satıcı, çerçi.
• Pineci: Pine : Çarıkların, yemenilerin altına vurulan kösele parçası.
• Saraç: İşlenmiş deriyi,kesip biçip yapılacak ürüne göre şekil veren.
• Savan: Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim, çul.
• Semerci: At,eşek için semer yapan.
• Sepici: post vbyi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
• Sepin: 1- Çeyiz, kalın 2- Yaygın, yayık
• Yemenici: Yemeni ( deri ayakkabı ) yapan.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir