Aydi Baba

Çerağı vahdete pervane oldum hasbetenlillah
Bilin ser ta kadem odların yandım hasbetenlillah
Yerim mescid işim taat iken gör nagehan ey dil
Muhabbetle serin sevdaya saldım hasbetenlillah
Resulullah buyurdu ki mümine mi’rat mümindir
Kabul ettim yönüm mi’rate döndüm hasbetenlillah

Aydî Baba Gâziantep velîlerinden. İsmi Mehmed olup, babasının ismi Mehmed Nâmî Efendidir. Babası da âlim bir zât idi. Aydî Baba, 1812 (H.1227) senesinde Antep’te doğdu.

Aydi Baba, bir gün vaaz verdiği caminin hücresinden fırlayarak Uryan Baba’nın kaldığı mağaraya gider. Üryan Baba, kapıda onu görünce içeri çağırır ve kendisine bir bardak şerbet ikram eder. Ardından da “hadi, kalk, git” der.
Aydi Baba doğru Arasta çarşısına gider ve sonradan çok meşhur olacak olan
“Vücudumdan serâpâ koptu yer yer nâle yangın var,
Geçürmez cân ü dil mürgın hevâdan bâle yangın var”
beytiyle başlayan gazelini okumaya başlar.
Medreseyi de tekkesini de bırakıp sokaklarda gazeller söylemeye başlar. Dili oldukça sivridir. Şathiyeler birbirini takip etmektedir. Bir zamanların namlı şanlı Mehmet Efendi’si artık “Deli Aydi” olarak 
bilinmektedir. Daha sonra şehrin müftüsünün şikâyeti üzerine Birecik’e sürgüne gönderilir. Bir süre sonra Antep’e geri döner ve aynı tarz üzere hayatına devam eder. Sokaklarda söylediği gazellere yeniden başlar. Yaşı elli beşe gelince ise bir hoş seda bırakarak bu âleme veda eder. Naaşı Eski Mezarlığa defnedilir. Daha sonra Yeni Mezarlığa nakledilir.

https://www.dunyabizim.com/portre/aydi-babanin-gazelleri-yankilaniyor-hl-h11779.html’dan derlenmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir