Hatay/Samandağ


Türkiye’nin en eski yerleşim merkezlerinden biri olan ilçe M.Ö 305 yılında Selefkos Nikator tarafından Musa dağı eteklerinde, deniz kıyısına uzanan alanda Antakya’nın bir Liman kenti olarak kurulmuştur. İlk adı Selevkia – Pieria’ dır. Bu tarihlerde yalnız Antakya’nın değil, Mezopotamya’ya Uzanan alanın liman görevlerini yerine getiren planlı bir kent olmuştur. M.S. 1.Yüzyılın 2. yarısında kent Roma İmparatorluğu egemenliğine girmiştir. İki Roma İmparatoru Vespasyanos ile Titüs, yöreden geçen derenin ve su akıntılarının Liman dışına akıtılması amacıyla bir kanal yapmışlardır. Bu kanal çağın insan eliyle yapılmış en görkemli tarihi eserlerindendir. Şu anda Titüs Tüneli Kapısuyu köyü Çevlik tatil yöresinde mevcudiyetini korumaktadır.
İlçe daha sonraları İslam egemenliğine girmiş, sırasıyla Selçuklular, Fatimiler ile Memlüklerin egemenliği altında kalmıştır. XVI. yüzyıl başlarından 1918’e kadar Osmanlı yönetimi hüküm sürmüştür. 1918–1939 yılları arasında Fransız işgali altında kalan bölge, Samandağ Halkının bu işgalleri kabul etmeyerek örgütlenmesi ve anavatana katılmak için büyük çaba göstermesiyle 1939’da Türkiye Cumhuriyeti yönetimine Hatay’la birlikte katılmış oldu.1940- 1948 yılları arasında Suveydiye adıyla Antakya’ya bağlı bir bucak iken; 11 Haziran 1947 tarih ve 5070 sayılı Kanunla SAMANDAĞ ismi ile ilçenin kuruluşu kabul edilmiş, 1948’de Samandağ İlçe statüsüne kavuşmuştur. İlçe adını, kuzey doğusundaki St.Simon (Sen‘an ) dağından almıştır. 23 Temmuz İlçemizin de kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir