Zeugma’nın yanıbaşında BELKIS

İhtişamlı ve stratejik öneme sahip Zeugma’yı M.S. 256 yılında Sasani kralı Şapur I, ele geçirerek yakıp yıkmış, daha sonra kent bir depremle alt üst olmuştur. Bu tarihten sonra artık Zeugma bir daha kendini toparlayamamış ve eski ihtişamına ulaşamamıştır. Zeugma 5 ve 6. yüzyıllarda Bizans hâkimiyetine girmiş, 7. yüzyılda ise Arap akınları neticesinde terk edilmiştir. 9-12. yüzyıllar arasında İslami yerleşim olarak varlığını sürdüren kentin 17. yüzyılda yanı başına Belkıs köyü kurulmuştur.
Kronolojisi:
• M.Ö. 300.yy. Büyük İskender’in Generallerinden 1.Selevkos Nikator Belkıs/Zeugma’nın ilk yerleşimi olan Selevkeya Euphrates kentini kurar

• M.Ö. 1.yy. Kentin Selevkeya Euphrates adı korunarak Kommagene Krallığı’’ın 4 büyük kentinden biri olur.

• M.S. 1.yy. M.Ö.1.yy.’ın ilk çeyreğinde Roma İmparatorluğu’nun topraklarına katılır ve ismi de “köprü “ , “geçit” anlamına gelen “ ZEUGMA” olarak değiştirilir.

• M.S. 252 Sasani Kralı 1.Şapur Belkıs/Zeugma’yı ele geçirerek yakıp yıkar

• M.S. 4.yy. Belkıs/Zeugma geç Roma hakimiyetine girer.

• M.S. 5-6.yy. Belkıs/Zeugma Erken Roma hakimiyetine girer.

• M.S. 7.yy. İslam Akınları sonucu Belkıs/Zeugma terk edilir.

• M.S. 10-12.yy. Küçük bir İslami yerleşimi oluşur.

• M.S. 16.yy. Bugünkü adıyla Belkıs Köyü kurulur.

Yazı: Haldun Domaç

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir