Adana, 1919

1908 y?l?nda, Ermeni, H?n�ak ve Ta?nak komitelerinin gayreti ile Adana’da
b�y�k bir buy generic of viagra UK blog bask?n ve ka�?? ya?anm??t?r. Ermeni isyan? ile Avrupa Devletlerinin
i?e kar??malar? ile zemin haz?rlanm??t?r. 30 Ekim 1918’de Mondros Ate?kes Antla?mas? imzalanm??t?r. Antla?maya takiben 24 Aral?k 1918’de Adana Frans?z i?galine ermeni ter�r�ne sahne olmu?tur. Frans?zlardan destek alan Ermeniler, T�rk halk?na b�y�k eziyetler yapm??t?r. Adana halk?n?n bir b�l�m� silahlan?p da?lara �ekilmi?, bir b�l�m� de ?ehir i�inde �ete harbine ba?lam??t?r.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir