Kendirli Kilisesi /Halkevi /Öğretmen Okulu /Müze

Kilisenin ilk yapımı 1860 yılıdır. Gaziantepli Katolik Ermenilerin kilisenin inşasında maddi yönden zorlanmalarından dolayı kilise, Fransa Kralı III. Napolyon’dan, Fransız misyonerlerinden ve Katolik camiasından...

Gaziantep’te Taş ve Taşcılık

Keymıh taşı içindeki kireç alışımından dolayı topraktan ilk çıkışı işlenmeye uygun yani yumuşak olur. Taş karbonmonoksitle temas ettiği zaman süresince sertleşir ve mıh geçmez...

Gaziantep Evleri

Yap? Malzemeleri Antep evlerin genelinde b�lgede �ok�a bulunan beyaz ta?, mermer �e?itleri (�arp?n mermeri) ve bazalt ta?lar kullan?lm??t?r. Yap? ta?lar? kullan?ld?klar? yerlere g�re se�ilirken, renkli...

Antep’ten Halep’e Uzanan Bir Su Hikayesi(Kuveyk Kanalı)

Antep'ten Halep'e �su g�ndermek amac?yla yap?lm?? olan Proc ma Viagra pro zeny prodej negativni ucinek pri uzivani doplnku su kanal? Kuveyk Su Yollar? veya...

Küçük Buhara, nam-ı diğer Antep

Antep Ortaçağ’lardan beri parlak bir ilim ve kültür merkezi olmuştur. “Küçük Buhara” adıyla anılan şehirde başta Bedreddin el-Aynî olmak üzere birçok ilim adamı yetişmiştir....

Arasa

Her memlekette vardır. Bazı yerler şehrin tarihini yaşar. Arasa da öyle bir yer. Deyimlerde yer alır, atasözlerinde yer alır, anılarda yer alır. Arasa'da dilenir, Uzun...

Gaziantep Kalesi

M.S. II-IV. yüzyıllarda Kalenin, ilk olarak Roma döneminde bir gözetleme kulesi olarak yapıldığı ve zaman içerisinde genişletildiği yapılan arkeolojik kazılar neticesinde anlaşılmıştır. Bugünkü biçimini...

Gaziantep Lala Mustafa Paşa Külliyesi/Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özkarcı

Lala Mustafa Paşa; Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566), II. Selim (1566-1574) ve III. Murad (1574-1594) dönemlerinde Osmanlı Devleti'nin üst kademelerinde önemli görevlerde bulunmuş devlet adamıdır....

XVII. Yüzyıl Güneydoğu Anadolusu’nun Dini-Sosyal Hayatından Bir Kesit: Antep Mevlevihanesi /Abdüllatif ARMAĞAN

XIII. yüzyılda Anadolu’da temelleri atılan Mevlevilik, kurulduğu tarihten sonra öncelikle Anadolu olmak üzere zaman içinde değişik bölgelere yayılmıştır. Osmanlı coğrafyasının muhtelif şehirlerinde kurulan Mevlevihaneler,...

Stay connected

0BeğenenlerBeğen
66,056TakipçilerTakip Et
14,000AboneAbone Ol

Son Makale

İngiltere’nin Antep’i İşgali…

  İngiltere’nin Antep’i İşgali… Osmanlı İmparatorluğu, Balkan Savaşları’nın ağır yaralarını henüz saramadan Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Bulgaristan’ın yanında Birinci Dünya Savaşı’na girdi. Dört yıl süren savaşın neticesi, Osmanlılar açısından...

Gazi Mustafa Kemal’in 21 Ağustos 1920’de T.B.M.M.’de Gaziantep Cephesi ile ilgili Yaptığı Konuşma

Gazi Mustafa Kemal'in 21 Ağustos 1920'de T.B.M.M.'de Gaziantep Cephesi ile ilgili Yaptığı Konuşma'nın tam metni: 3 Ağustos vaziyeti tamamen şöyle idi: Fransız kuvvetleri Cerablus'un cenubu...

“Sadece iki büyük şehir var Türkiye’de..İstanbul ve Gaziantep.”

Gaziantep’te kültürel etkinlikler içinde eğlence kültürünün giderek öne çıktığı bu yıllara ilişkin bir başka gözlem sosyolog Cahit Tanyol tarafından şöyle aktarılır (1992): Anadolu köylerinde uzun...